A mezogazdasagi termelok szamlak egyseges osszegu tarolasa

A kétezer-tizenhatodik évben a pénzügyi hivatal ellen elektronikus nyilvántartáson keresztül történõ nyilvántartásba vétel kötelezettsége minden olyan vállalkozóra vonatkozik, aki gazdasági kampányt folytat, és hatékonyságát és a nyilvántartásba vett üzleti tevékenységet végzõ szervezeteket is átalánydíjas gazdálkodókra fordítja. A költségvetési zsebekben bekövetkezett változások fokozatosan kezdõdnek.

A tizenötödik év tizenötödik évében a jogalkotó eltörölte a gazdasági szereplõk fényképét azon kötelezettségek alól, hogy elektronikus nyilvántartást vezetjenek a szervezetekrõl, amelyek között súlyos szabálysértéseket észleltek. Ezek a jogsértések fõként a vállalkozás tényleges forgalmának alulértékelésére vonatkoztak annak érdekében, hogy azok illeszkedjenek a húszezer forgalom körébe, amelyek esetében nem volt kötelesség az áruk nyilvántartása és a postafiók használatának segítése, valamint a bevételek kezelésére. A pénzügyminisztérium szerint az iparágak, amelyek leggyakrabban követték ezt a szabálysértési normát, autóipari mûhelyek, gépjármû-diagnosztikai állomások, orvosok, fogorvosok, fodrászok és étkezdék voltak az oktatási intézményekben és ezen irányított pozíciók révén. A jogalkotó azt is állítja, hogy a nyilvántartásba vett üzleti tevékenységet nem igénylõ fogyasztók számára nyújtott szolgáltatásokat kínáló valamennyi gazdasági szereplõ forgalmának nyilvántartása nyilvánvaló lépés a piac átláthatóságának és vonzerejének növelése, valamint a jogaik hatékonyabb és békésebb végrehajtása érdekében a fogyasztói bíróság elõtt. A szóban forgó rendelet negyedik pontjával együtt a gumiabroncscsere, a mûszaki ellenõrzések és ellenõrzések, valamint az adótanácsadók, fodrászok és kozmetikusok számára szolgáltatást nyújtó létesítmények kötelesek voltak azonnal a pénztárgépet a 2000. január elsõ napján, a tizenhetedik évvel együtt telepíteni. A második esetben a külön rendeletek hatálya alá nem tartozó vállalkozóknak a pénztárgép telepítéséhez húszezer zlotys határ meghaladását követõ két hónapos ideje van.