Robbanasveszelyessegi osztaly b

Mulberry's Secret

A robbanásveszély közelében elhelyezett berendezéseknek meg kell felelniük a legmagasabb biztonsági értékeknek. Az Európai Unió ATEX-irányelve (az Atmosphères Explosibles-tõl - meghatározza azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeket minden terméknek ki kell tennie a robbanásveszélyes környezetben való használathoz.

Az irányelvhez számos szabvány tartozik, amelyek bizonyos termékekkel kapcsolatban különleges követelményeket támasztanak. A feltételek, amelyekre az irányelv vagy a szabványok nem vonatkoznak, az érintett tagállamokban alkalmazandó belsõ szabályozások tárgyát képezhetik. Ezek a szabályok nem mindig különböznek az elvektõl, és nem súlyosbíthatják a követelményeket. Mivel az ATEX 94/9 / EC irányelv CE-jelölést igényel. Az Ex szimbólummal jelölt "ATEX" terméket a gyártónak elõzetesen CE-jelöléssel kellett ellátnia, és a kiválasztott bejelentett szervezet aktív részvételével együtt kell elvégeznie az értékelési eljárást.A 20. század elején, mint a szénbányákban, nem volt hatalmas hely a megfelelõ gépolajok használatára, így sok tûz és robbanás volt, amelyek éghetõ olajokra és metánra koncentráltak. Mivel a probléma a találmányok anyja, sok más ember követi az olajokat és a vízolajokat, ami nem növelte a metán robbanás hatását. Az enyémfejlesztés további aspektusában szellõztetõ eszközöket, riasztókat és metánszûrõket alkalmaztak. A kiválasztott történelmi példa a sok meggyõzõdés itala, hogy a magas színvonalú, a gyümölcsökhöz kapcsolódó robbanásveszélyes légkörben minden tulajdonos és alkalmazott alapvetõ feladata. Ennek a célnak a hátránya mind képeket eredményez, mind az anyagot.Az ATEKS, mint definíciója, nem az Európai Unió találmánya, hanem a változások vektorja, amelynek célja, hogy végül megszüntesse a megjelenésükbõl eredõ fenyegetéseket. Az általánosan elfogadott biztonsági elvek betartása az élet megõrzésének elsõ elve. Bár a balesetek ritkán fordulnak elõ, a legfontosabb okok mindig az a cél, hogy gyorsan befejezzék a munkát, ne használják a szabályokat stb.Az ATEX-elvnek és az attól függõ mennyiségeknek való megfelelés a termelési és bányászati szektor fõ követelménye, valamint a robbanásveszélyes zónához kapcsolódó szolgáltatások (ebben az üzemanyag-elosztásban stb. Ne feledd! Ne csak a megfelelõ mennyiségû anyag használatát kezdje el, hanem gondolja át a hiba következményeit!